M

Disclaimer and Terms of Use

Saturday, March 19, 2005


Cast and Crew.
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Hanggang sa muli nating paglipad."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Babantayan kita, Alwina."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Aguiluz, pansamantala tayong maghihiwalay."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

Aguiluz and Alwina.
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

Aguiluz and Alwina.
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Nangangako ako, kahit na anong manyari, at ako sa puso mo. Habang tumitibok ang puso ko sa dibdib ko, habang may kaluluwang nananahan sa katawan ko. Ilang ulit na tayong nagkahiwalay, Alwina. Magkikita tayo muli. Mangyayari 'yon, Alwina. Palaging uuwi ang puso ko sa 'yo."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Mangako ka Aguiluz, kahit anong mangyari, para lagi akong nakadikit sa puso mo. Magkikita pa naman tayo ulit, hindi ba? Dahil ikaw ang tahanan ng puso ko."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"patuloy ang ikot ng gulong ng buhay."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"ay pagsalubong sa mga hamon ng hinaharap..."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"sabay ng pamamaalam sa nakaraan..."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Nagsisimula ang isa pa..."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Wala na kayong maaalala tungkol sa amin pagdating niyo sa patag. Kasabay ng pagtatapos ng isang kabanata."
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

"Bakit lahat kayo kailangang lumisan?"
(2005 Mar 18 episode. copyright GMA Network Inc. All rights reserved.)

Latest Topics

Surf safe and secure. Get Firefox now.

Blogroll Me!